Thống kê đầu đuôi lô tô xổ số miền Bắc

Chat

Kết quả thống kê theo đầu đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Chọn miền/tỉnh: Chọn ngày:  
ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28/11/2023
8
5
1
4
1
1
0
2
3
2
27/11/2023
4
3
1
3
2
5
0
5
2
2
26/11/2023
3
2
2
0
3
5
3
1
5
3
25/11/2023
4
6
2
2
1
2
5
2
0
3
24/11/2023
3
2
2
2
2
3
5
3
3
2
23/11/2023
1
5
3
1
1
4
6
4
0
2
22/11/2023
4
3
3
1
1
4
3
4
1
3
21/11/2023
2
4
5
1
5
1
3
3
2
1
20/11/2023
2
1
3
3
1
1
4
2
6
4
19/11/2023
0
1
5
6
1
1
3
0
3
7
Tổng 31
32
27
23
18
27
32
26
25
29

Thống kê đầu lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 31 lần về
 • Đầu 1: 32 lần về
 • Đầu 2: 27 lần về
 • Đầu 3: 23 lần về
 • Đầu 4: 18 lần về
 • Đầu 5: 27 lần về
 • Đầu 6: 32 lần về
 • Đầu 7: 26 lần về
 • Đầu 8: 25 lần về
 • Đầu 9: 29 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi lô tô Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuĐuôi
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
28/11/2023
3
3
4
4
1
1
2
1
3
5
27/11/2023
4
2
2
2
1
0
3
7
2
4
26/11/2023
2
0
6
6
1
1
3
4
2
2
25/11/2023
3
3
1
4
4
2
3
2
3
2
24/11/2023
6
4
4
4
3
0
3
1
1
1
23/11/2023
1
4
3
4
2
2
4
2
3
2
22/11/2023
4
2
6
2
2
1
4
0
6
0
21/11/2023
1
1
2
5
0
6
4
2
1
5
20/11/2023
3
5
5
1
1
2
2
1
3
4
19/11/2023
2
1
3
6
5
0
2
2
3
3
Tổng 29
25
36
38
20
15
30
22
27
28

Thống kê đuôi (đít) lô tô XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đuôi 0: 29 lần về
 • Đuôi 1: 25 lần về
 • Đuôi 2: 36 lần về
 • Đuôi 3: 38 lần về
 • Đuôi 4: 20 lần về
 • Đuôi 5: 15 lần về
 • Đuôi 6: 30 lần về
 • Đuôi 7: 22 lần về
 • Đuôi 8: 27 lần về
 • Đuôi 9: 28 lần về

Thảo luận

Xxxfseo.com